Settlements > Laos
evaluate imagery for ,
RegionSettlements
Tỉnh Quảng Trị1
Tỉnh Thanh Hóa1
จังหวัดนครพนม37
จังหวัดบึงกาฬ10
จังหวัดพะเยา1
จังหวัดมุกดาหาร3
จังหวัดหนองคาย3
จังหวัดอำนาจเจริญ5
จังหวัดอุตรดิตถ์2
จังหวัดอุบลราชธานี4
จังหวัดเลย9
ຄໍາມ່ວນ367
ຈຳປາສັກ189
ຊຽງຂວາງ185
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ180
ບໍລິຄຳໄຊ151
ບໍ່ແກ້ວ15
ຜົ້ງສາລີ29
ວຽງຈັນ170
ສະຫວັນນະເຂດ279
ສາລະວັນ106
ຫລວງນໍ້າທາ117
ຫລວງພະບາງ264
ຫົວພັນ47
ອັດຕະປື14
ອຸດົມໄຊ70
ເຊກອງ29
ໄຊຍະບູລີ148